Lisbon City Apartments & Suites

Located in the center of Lisbon, within walking distance of the City Centre, Lisbon City Suites is the best solution for longer stays, providing all the comfort, privacy and functionality required for a longer stay. Our suites offer independence combined with personalised service.
 
Hình ảnh có nhãn Bedroom
OPENING SOON

Lisbon City Hollywood Hotel

Located in the heart of Lisbon next to the most central arteries of this city, this 4 stars boutique hotel takes you on a journey to the world of cinema and movies, taking you to a magical path where you are the star.
 
The facade and the original architecture mark this building. Featuring attractive lines and originality as an integral part of our design. With a private outdoor lounge where you can enjoy the sunny days of Lisbon.
 
Hình ảnh có nhãn Certificate/Award

Liên Hệ

Địa chỉ

Av. Almirante Reis, nº49
Lisbon Downtown
Lisbon
Portugal

Điện Thoại

+351213308520

Email

reservas@lisboncityhotel.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+351213308520

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách