How to get to Lisbon City Hotel Airport
 
Public Transportation
Meter
Red line towards S. Sebastian
Exchange online Alameda - green line towards Cais do Sodre
Exit at the metro station Anjos
Walk 2 minutes to Lisbon City Hotel
 
Autocarro708 (out of the Airport Plaza)
Get off at Almirante Reis / Angola Street
Walk 1 minute to the Lisbon City Hotel
 
By Car
Go west toward Alameda Portuguese Communities
Turn the 1st left to Alameda Portuguese Communities
At the roundabout take the 3rd exit onto Av. Almirante Gago Coutinho
Go straight ahead until another roundabout, where the 4th exit should follow
For Av. Almirante Reis

Liên Hệ

Địa chỉ

Av. Almirante Reis, nº49
Lisbon Downtown
Lisbon
Portugal

Điện Thoại

+351213308520

Email

reservas@lisboncityhotel.com

Gọi Chúng Tôi

+351213308520

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách